Koştuktan sonra idrarda kanama / böbrek taşi koşmaya engel mi ?

Merhaba hocalarım, koştuktan sonra idrardan kan gelmesi normal mi ? Yakın zaman’da kan testi ve ultrason yapılmıştır.Böbregim de bir taşım var ve sağ ilyak arter bif hizasında 4x1.mm taşım var

Böbrek taşı koşmaya engel değil bilakis böbrek taşını düşürme aşamasında faydalı bir eylem. Ancak her zamankinden daha fazla su içmek lazım. Kan gelmesi taş üritere girmiş olabilir ama şiddetli sancı yapması lazım. Sizde başka bir sorun olabilir. Ben dokuz defa taş düşürdüm, iki defa böbreklerimden amaliyat oldum, sorunsuz koşuyorum ve doktorumda öneriyor…

1 Beğeni