Ayakların su toplamasını önleme

Ayakların su toplaması bazen kaçınılmaz olur bunu geciktirme yolları nedir? ,Su toplamış ayaklarla yola devam edebilmeyi sağlayan ilaç pomad veya herhangi bir yöntem varmıdır…Deneyimleri öğrenmek isterim.

Bu konuyu Şurada biraz tartışmıştık.